DINING

brm40

honey pot

BRM-40 100 x 90 x 125h 340cc
brm41

syrup pot

BRM-41 100 x 90 x 125h 340cc
BYK12

butter dish

BYK-12 145 x 90 x 60h
bkk05

jam pot round

BKK-05 95φ x 88h 300cc
bkk07

jam pot Square

BKK-07 105 x 105 x 105h 450cc
BBN07WH

soy sauce pot

BBN-07 122 x 73 x 78h 180cc
BBN08WH

sauce pot

BBN-08 123 x 70 x 90h 200cc
bow01

tray

BOW-01 180 x 98 x 22h
bsp01

Salt and Pepper

BSP-01 60φ x 125h 170cc
KTZ001WH

Salt and Pepper

KTZ-001 56φ x 115h 110cc
ktz007

oil & vinegar round

KTZ-007 50 x 88 x 115h 200cc
ktz008

oil & vinegar oval

KTZ-008 48 x 88 x 115h 220cc
byk01

Square container S

BYK-01 105 x 97 x 62h
byk02

Square container L

BYK-02 115 x 108 x 75h
byk03

Square container M

BYK-03 105 x 97 x 94h
byk04

Square container L with SS Spoon

BYK-04 115 x 108 x 75h
byk05

Square container M with SS Spoon

BYK-05 105 x 97 x 94h
byk06

Square container M with SS Tongs

BYK-06 105 x 97 x 94h
byk07l

dressing pot L with SS Whisk

BYK-07L 115 x 80 x 138h
byk07s

dressing pot S with SS Whisk

BYK-07S 115 x 80 x 86h
bbn50

DASHI pot S

BBN-50 93 x 175 x 85h 480cc
bbn51

DASHI pot L

BBN-51 93 x 185 x 135h 800cc